Akredytacje

Akredytacja dla mediów

FIVB Beach Volleyball World Tour – Grand Slam Olsztyn 2016

Olsztyn,  14-19 czerwca 2016 r.

1. Akredytacja dla mediów odbywa się wyłącznie poprzez internetowy system akredytacyjny Międzynarodowej Federacji Siatkówki (FIVB) pod adresem: http://www.fivb.org/EN/Media/accreditation.asp

2. Po pozytywnej weryfikacji przedstawiciel mediów zostanie zarejestrowany i będzie mógł ubiegać się o akredytację na FIVB Beach Volleyball World Tour – Grand Slam Olsztyn 2016 oraz inne zawody organizowane przez FIVB.

3. Dziennikarze zarejestrowani wcześniej w internetowym systemie akredytacyjnym FIVB nie muszą się ponownie rejestrować. Aplikują na wybrane turnieje, podając otrzymane przy pierwszej rejestracji login i hasło.

4. Zgłoszenia akredytacyjne na FIVB Beach Volleyball World Tour – Grand Slam Olsztyn 2016 przyjmowane będą od 1.05.2016r. do 5.06.2016r.

5. Informacja o przyznaniu lub odrzuceniu akredytacji zostanie przesłana drogą elektroniczną na adres email podany przy rejestracji w internetowym systemie akredytacyjnym FIVB.

6. Ostateczną decyzję o przyznaniu lub odrzuceniu akredytacji podejmuje Departament Prasowy FIVB.

7. Akredytacje dla mediów są bezpłatne, przyznawane są w formie identyfikatora i nie podlegają zwrotowi.

8. Akredytacją może się posługiwać wyłącznie jej właściciel.

9. Akredytacje nie będą przyznawane osobom poniżej 18 roku życia.

10. Akredytacja dziennikarska upoważnia do:

  • otrzymania identyfikatora,
  • otrzymywania kompletu materiałów prasowych i pakietów informacyjnych,
  • dostępu i korzystania za sprzętu w biurze prasowym,
  • dostępu do trybuny prasowej,
  • dostępu do stref mieszanych i sali konferencyjnej,
  • dostępu do cateringu prasowego

 

Szczegółowych informacji udziela:

a_s

 

Agata Stychno

Dyrektor Prasowy

FIVB Beach Volleyball World Tour – Grand Slam Olsztyn 2016

e-mail: agatastychno@gmail.com

tel. +48 515 296 232